Skip to content

 

Övriga villkor

Se även regler vid hyra av hus och lägenheter.

Hotell

Generella betalningsvillkor för hotell
25% av totala beloppet ska betalas vid bekräftelse (âterbetalas ej)
Resterande belopp ska betalas 15 dagar innan ankomst.

Costa Brava Verd Hotels och Petits Grans Hotels de Catalunya
Högsäsong och stora helger kan ni avboka fram till en vecka före ankomst, utanför högsäsong kan ni avboka fram till 48 timmar innan ankomst. Det enda det kostar er är en avgift på 10% av bokningsbeloppet.

ÖVRIGA VILLKOR

Alla priser är nettopriser och ges i euro.

Dricks är inte inräknat i priserna och är frivillig.

För att kunna erbjuda den bästa service och för att undvika missförstånd rekommenderar vi att alltid ha en guide med vid transfers, utflykter samt vid ankomst till flygplatsen. Om man trots detta ändå väljer att inte ha guide med, fråntar vi oss ansvaret för de eventuella missöden som skulle kunna lösas av den medföljande guiden.

För frågor och problem som eventuellt kan uppstå när gruppen är på plats och som angår tjänster som bekräftats genom Active Spain erbjuder vi en fri jourservice 24 h om dygnet. För tilläggstjänster och frågor som angår saker som ej bokats genom Active Spains så finns vi tillgängliga utan kostnad under kontorstid (10.00 – 18.00). Utöver kontorstid debiterar vi följande taxa (minidebitering 1 timme):
Vardagar kl. 18.00- kl. 10.00 50 euro/tim exkl. moms
Helger 60 euro/tim exkl. moms

Active Spain är inte ansvarig för omständigheter som är utom vår kontroll såsom till exempel strejk, lockout, krigshändelse, naturkatastrof, brand eller försenade flyg.

Active Spain rekommenderar att alla resenärer har en fullständig reseförsäkring som bland annat täcker medicinska kostnader, förlorat eller skadat bagage och avbokning av resa. Detta är den enskilda personens ansvar.

BETALNINGSVILLKOR
En deposition motsvarande 10% på uppskattad omsättning debiteras i samband med bekräftelse. Denna deposition är ej återbetalningsbar.

50% av den uppskattade omsättningen skall vara inbetald mot faktura senast 40 dagar före ankomst.
90% av den uppskattade omsättning skall vara inbetald mot faktura senast 15 dagar före ankomst.
Senast 20 dagar efter genomfört arrangemang skall full slutbetalning vara gjord.

I de fall då Active Spains leverantörer tillämpar striktare betalningsvillkor så gäller dessa.

AVBOKNINGSVILLKOR
Alla avbokningar skall göras skriftligen och träder inte i kraft förrän Active Spain har bekräftat dem.

Vid eventuell avbokning av en grupp 61 dagar eller mer före genomförandet tas en avbeställningskostnad ut på 10% av den uppskattade totalkostnaden. Var vänlig notera att våra underleverantörers regler gäller utöver detta. Därefter tas en avbeställningskostnad ut enligt följande:

60-30 dagar före arrangemanget debiteras € 60 per resenär utöver depositionen och leverantörers eventuella avbokningsavgifter.

29-15 dagar före arrangemanget 75% av totalbeloppet (dock lägst €60 per person plus depositionen och leverantörers avbokningsavgifter).

Mindre än 14 dagar före arrangemanget 100% av totalbeloppet

Restauranger: ändringar av redan gjord bokning kan göras fram till 7 dagar innan restaurangbesöket. Därefter tas en kostnad ut om inget annat anges.

Reklamationer
För att kunna upprätthålla en så hög servicenivå som möjligt, ber vi att eventuella reklamationer görs på plats. Om det av någon anledning ej är möjligt emotser vi ev. reklamationer skriftligen inom 10 dagar efter hemkomst.

Skriv ut Skriv ut